مدارس شناردیف: 16
عنوان: مدرسه فرشتگان آبی
نام و نام خانوادگی موسس: محمد مرادی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان_ خیابان چهارباغ بالا- کوچه عطاءالملک- استخر مهتاب
شماره مجوز: 1400/564/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1400/06/23
1401/06/23

مدیر: آقایان:
بانوان:معصومه السادات جزائری

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 15
عنوان: مدرسه باران
نام و نام خانوادگی موسس: الهام عموهادی
آدرس مدرسه شنا: شهرضا بلوار همت استخر دریا
شماره مجوز: 2116/98/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1399/10/11
1398/10/11

مدیر: آقایان:
بانوان:الهام عموهادی

نوع مدرسه: شنا

الهام عجمی- موسس مدرسه خورشید
ردیف: 14
عنوان: مدرسه خورشید
نام و نام خانوادگی موسس: الهام عجمی فر
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: خیابان هفده شهریور- مجموعه ورزشی کوثر
شماره مجوز: 260/ص/98/1873
تاریخ صدور و انقضا: 1399/09/16
1398/09/16

مدیر: آقایان:
بانوان:الهام عجمی فر

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 13
عنوان: مدرسه آیریک
نام و نام خانوادگی موسس: سجاد ایرانپور
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، خیابان مشتاق سوم ، کوچه عارف
شماره مجوز: 260/ص/98/2017
تاریخ صدور و انقضا: 1399/09/30
1398/09/30

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 12
عنوان: مدرسه سوانسی
نام و نام خانوادگی موسس: سیما محمدیان نژاد
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان - خیابان شهیدان غربی، خیابان بابک، کوچه 30
شماره مجوز: 260/ص/98/2159
تاریخ صدور و انقضا: 1399/10/18
1398/10/18

مدیر: آقایان:
بانوان:سیما محمدیان نژاد سدهی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 11
عنوان: مدرسه وال
نام و نام خانوادگی موسس: سیدفریدالدین مقربی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان ، میدان آزادی
شماره مجوز: 260/ص/98/2288
تاریخ صدور و انقضا: 1399/11/06
1398/11/06

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 10
عنوان: مدرسه زنده رود
نام و نام خانوادگی موسس: اکبر امیرخانی نجف آبادی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان دروازه دولت، ارگ جهان نما
شماره مجوز: 260/ص/98/2537
تاریخ صدور و انقضا: 1399/11/23
1398/11/23

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 9
عنوان: مدرسه شارک
نام و نام خانوادگی موسس: ساناز یزدخواستی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، ملک شهر، خیابان 17 شهریور
شماره مجوز: 260/ص/98/2554
تاریخ صدور و انقضا: 1399/11/26
1398/11/26

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 8
عنوان: مدرسه ایران تلنت
نام و نام خانوادگی موسس: علیرضا نصرتی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، بلوار دانشگاه مجموعه ارتش
شماره مجوز: 260/ص/98/2640
تاریخ صدور و انقضا: 1399/12/07
1398/12/07

مدیر: آقایان:
بانوان:بهنوش وزیریان

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 7
عنوان: مدرسه اترس
نام و نام خانوادگی موسس: مریم فصولی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، میدان آزادی
شماره مجوز: 260/ص/98/2642
تاریخ صدور و انقضا: 1399/12/07
1398/12/07

مدیر: آقایان:
بانوان:محدثه خجسته خو

نوع مدرسه: شیرجه

ردیف: 6
عنوان: مدرسه مهشید
نام و نام خانوادگی موسس: مهشید شفیعیان سیچانی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه عطاء الملک
شماره مجوز: 260/ص/98/2643
تاریخ صدور و انقضا: 1399/12/07
1398/12/07

نوع مدرسه: شنای هنری

ردیف: 5
عنوان: مدرسه سیس
نام و نام خانوادگی موسس: رضا کرم زاده
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،شاهین شهر، خیابان مخابرات، فرعی 12 شرقی
شماره مجوز: 260/ص/99/14
تاریخ صدور و انقضا: 1400/02/07
1399/02/07

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 4
عنوان: مدرسه نوید
نام و نام خانوادگی موسس: نوید نوروزی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، شهرضا، بلوار شهید همت ، پارک شهید بهشتی
شماره مجوز: 260/ص/99/209
تاریخ صدور و انقضا: 1400/03/27
1399/03/27

مدیر: آقایان:
بانوان:الهام محمدخانی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 3
عنوان: مدرسه موجسار
نام و نام خانوادگی موسس: سیدمسعود میرسعیدی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: خیابان جی، اول خیابان پروین جنب کلانتری 36
شماره مجوز: 481/99/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1399/07/09
1399/07/09

مدیر: آقایان: سیدمسعود میرسعیدی
بانوان:سیده معصومه رهنمائی یحیی آبادی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 2
عنوان: مدرسه قهرمانان لنجان
نام و نام خانوادگی موسس: محمدامین طغیانی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: زرین شهر - بلوار معراج - باشگاه تختی
شماره مجوز: 873/98/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1398/05/12
1399/05/12

نوع مدرسه: شنا

لگو مدرسه شنا و واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا, سربرگ و مهر مدرسه شنا و واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
ردیف: 1
عنوان: مدرسه دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
نام و نام خانوادگی موسس: سعیدرضا سبزواری
آدرس مدرسه شنا: شهرضا ، انتهای بلوار پاسداران ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
شماره مجوز: ۹۸/۲۰۱۸/ص/۲۶۰
تاریخ صدور و انقضا: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱۳۹۸/۱۰/۰۲

مدیر: آقایان: محمدرضا عدالت
بانوان:پریسا آقابائی

نوع مدرسه: شنا, واترپلو