مدارس شناردیف: 26
عنوان: مدرسه ستاره ها
نام و نام خانوادگی موسس: سعیده تنهایی
آدرس مدرسه شنا: خمینی شهر .میدان قدس .استخر غدیر
شماره مجوز: 1400/556/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/13
1400/06/13

مدیر: آقایان: شهریار خیبری
بانوان:سعیده تنهایی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 25
عنوان: مدرسه آیریک
نام و نام خانوادگی موسس: سجاد ایرانپور
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، خیابان مشتاق سوم ، کوچه عارف
شماره مجوز: 1400/557/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

نوع مدرسه: شنا

لگو مدرسه شنا و واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا, سربرگ و مهر مدرسه شنا و واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
ردیف: 24
عنوان: مدرسه دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
نام و نام خانوادگی موسس: سعیدرضا سبزواری
آدرس مدرسه شنا: شهرضا ، انتهای بلوار پاسداران ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
شماره مجوز: 1400/559/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

مدیر: آقایان: محمدرضا عدالت
بانوان:پریسا آقابائی

نوع مدرسه: شنا, واترپلو

الهام عجمی- موسس مدرسه خورشید
ردیف: 23
عنوان: مدرسه خورشید
نام و نام خانوادگی موسس: الهام عجمی فر
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: خیابان هفده شهریور- مجموعه ورزشی کوثر
شماره مجوز: 1400/560/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

مدیر: آقایان:
بانوان:الهام عجمی فر

نوع مدرسه: شنا

آرم مدرسه شنای رکورد
ردیف: 22
عنوان: مدرسه رکورد
نام و نام خانوادگی موسس: فریبا حجاری
آدرس مدرسه شنا: اصفهان-خمینی شهر-سه راه معلم-خیابان جانبازان-نرسیده به باقرالعلوم-نبش کوچه معلم 18
شماره مجوز: 1400/561/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

مدیر: آقایان: محمد دادخواه
بانوان:الهام پناهی درچه

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 21
عنوان: مدرسه رویال
نام و نام خانوادگی موسس: هدا شماسی
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،دروازه شیراز،خ هزار جریب،انتهای خ شیخ کلینی،استخر پرواز
شماره مجوز: 1400/562/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

مدیر: آقایان:
بانوان:عسل حدادی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 20
عنوان: مدرسه فرشتگان آبی
نام و نام خانوادگی موسس: محمد مرادی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان_ خیابان چهارباغ بالا- کوچه عطاءالملک- استخر مهتاب
شماره مجوز: 1400/564/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

مدیر: آقایان:
بانوان:معصومه السادات جزائری

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 19
عنوان: مدرسه کاسپین
نام و نام خانوادگی موسس: بهزاد احمدی
آدرس مدرسه شنا: ملکشهر، خیابان ۱۷ شهریور، استخر کوثر
شماره مجوز: 1400/566/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 18
عنوان: مدرسه مقاومت
نام و نام خانوادگی موسس: مجید رجبی
آدرس مدرسه شنا: خیابان کاوه؛ استخر فجر
شماره مجوز: 1400/567/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

نوع مدرسه: شنا, واترپلو


ردیف: 17
عنوان: مدرسه وال
نام و نام خانوادگی موسس: سیدفریدالدین مقربی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان ، میدان آزادی
شماره مجوز: 1400/568/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 16
عنوان: مدرسه باران
نام و نام خانوادگی موسس: الهام عموهادی
آدرس مدرسه شنا: شهرضا بلوار همت استخر دریا
شماره مجوز: 1400/569/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/06/23
1400/06/23

مدیر: آقایان:
بانوان:الهام عموهادی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 15
عنوان: مدرسه ایران تلنت
نام و نام خانوادگی موسس: علیرضا نصرتی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، بلوار دانشگاه مجموعه ارتش
شماره مجوز: 1400/932/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان: علیرضا نصرتی
بانوان:بهنوش وزیریان

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 14
عنوان: مدرسه اترس
نام و نام خانوادگی موسس: مریم فصولی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، میدان آزادی
شماره مجوز: 1400/933/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان:
بانوان:محدثه خجسته خو

نوع مدرسه: شیرجه


ردیف: 13
عنوان: مدرسه آینده سازان ایران
نام و نام خانوادگی موسس: طاهر یوسفی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: خیابان بزرگمهر، ورزشگاه پوریای ولی، استخر باران
شماره مجوز: 1400/935/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان: طاهر یوسفی
بانوان:سارا علیجانی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 12
عنوان: مدرسه زنده رود
نام و نام خانوادگی موسس: اکبر امیرخانی نجف آبادی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان دروازه دولت، ارگ جهان نما
شماره مجوز: 1400/936/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 11
عنوان: مدرسه سوانسی
نام و نام خانوادگی موسس: سیما محمدیان نژاد
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان - خیابان شهیدان غربی، خیابان بابک، کوچه 30
شماره مجوز: 1400/937/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان:
بانوان:سیما محمدیان نژاد سدهی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 10
عنوان: مدرسه قهرمانان لنجان
نام و نام خانوادگی موسس: محمدامین طغیانی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: زرین شهر - بلوار معراج - باشگاه تختی
شماره مجوز: 1400/938/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 9
عنوان: مدرسه شارک
نام و نام خانوادگی موسس: ساناز یزدخواستی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، ملک شهر، خیابان 17 شهریور
شماره مجوز: 1400/939/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان:
بانوان:ساناز یزدخواستی

نوع مدرسه: شنا

,
ردیف: 8
عنوان: مدرسه گندم
نام و نام خانوادگی موسس: معصومه بورونی کوپائی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: کوهپایه
شماره مجوز: 1400/940/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان:
بانوان:معصومه بورونی کوپائی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 7
عنوان: مدرسه مهشید
نام و نام خانوادگی موسس: مهشید شفیعیان سیچانی
درجه مدرسه: درجه 3
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، چهارباغ بالا، کوچه عطاء الملک
شماره مجوز: 1400/941/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان:
بانوان:مهشید شفیعیان

نوع مدرسه: شنای هنری


ردیف: 6
عنوان: مدرسه موجسار
نام و نام خانوادگی موسس: سیدمسعود میرسعیدی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: خیابان جی، اول خیابان پروین جنب کلانتری 36
شماره مجوز: 1400/942/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان: سیدمسعود میرسعیدی
بانوان:سیده معصومه رهنمائی یحیی آبادی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 5
عنوان: مدرسه نوید
نام و نام خانوادگی موسس: نوید نوروزی
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان، شهرضا، بلوار شهید همت ، پارک شهید بهشتی
شماره مجوز: 1400/943/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

مدیر: آقایان: حسام الدین ناجی
بانوان:الهام محمدخانی

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 4
عنوان: مدرسه سیس
نام و نام خانوادگی موسس: رضا کرم زاده
درجه مدرسه: درجه 2
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،شاهین شهر، خیابان مخابرات، فرعی 12 شرقی
شماره مجوز: 1400/944/ص/260
تاریخ صدور و انقضا: 1401/08/27
1400/08/27

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 3
عنوان: مدرسه ستارگان شنا
نام و نام خانوادگی موسس: محمد نادعلی نجف آبادی
آدرس مدرسه شنا: نجف‌آباد؛ استخر ولایت
شماره مجوز: 260/ص/1400/563
تاریخ صدور و انقضا: 23/06/1401
23/06/1400

مدیر: آقایان: عبدالله مددی نجف آبادی
بانوان:سعیده محمدی نجف آبادی

نوع مدرسه: شنا


ردیف: 2
عنوان: مدرسه آرسن
نام و نام خانوادگی موسس: حميدرضا آقايي
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،ميدان آزادي،استخر انقلاب
شماره مجوز: ٩٨/٢٦٦٥/ص/٢٦٠
تاریخ صدور و انقضا: ١٣٩٩/١٢/٢١
١٣٩٨/١٢/٢١

مدیر: آقایان: حسين جاگيري
بانوان:ويكتوريا رفيعيان

نوع مدرسه: شنا

ردیف: 1
عنوان: مدرسه آرسن
نام و نام خانوادگی موسس: حميدرضا آقايي
آدرس مدرسه شنا: اصفهان،ميدان آزادي،استخر انقلاب
شماره مجوز: ٩٨/٢٦٦٧/ص/٢٦٠
تاریخ صدور و انقضا: ١٣٩٩/١٢/٢١
١٣٩٩/١٢/٢١

مدیر: آقایان: يحيي قيصري
بانوان:مريم يوسفيان

نوع مدرسه: واترپلو